Projekty UE

Wdrożenie przez przedsiębiorstwo AJ Profibud Sp.z.o.o. Sp. K. innowacyjnej receptury i technologii wbudowywania betonu przeznaczonego do konstrukcji osłonowych

Wzrost konkurencyjności Firmy AJ Profibud Sp.z.o.o Sp.K. poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Realizacja strategii rozwoju AJ Profibud Sp.z.o.o. Sp. K. poprzez dywersyfikację rynków zbytu dla zbrojeń budowlanych własnej produkcji

Firma AJProfibud uczestniczyła w Misji gospodarczej na Białoruś, organizowanej w dniach 22-24.11.2017 r. przez Województwo Podkarpackie


Udział w misji został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

Rozbudowa infrastruktury technicznej AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowo-suwnicowych

Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud Sp.z o.o. Sp. K poprzez zakup innowacyjnego Centrum giętarskiego do obróbki stali zbrojeniowej

Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3D