AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K.

to doceniana przez inwestorów firma z Chmielnika. Na rynku od 2005 roku.
Wykonujemy prace: ogólnobudowlane, inżynieryjne, instalatorskie, wykończeniowe.

ROBOTY BUDOWLANE

  • budowa domów pod klucz z nadzorem,
  • kompleksowa obsługa inwestora,
  • prace remontowe, zabudowy poddaszy,
  • malowanie, układanie płytek,
  • instalacje elektryczne, wod-kan, CO,
  • termoizolacje, elewacje z cegły klinkierowej,
  • odwodnienia, drenaże, wyburzenia,
  • budowa hal i obiektów przemysłowych

ZBROJARNIA

  • pełna obsługa projektów w zakresie produkcji i dostawy zbrojeń prefabrykowanych,
  • transport na budowę,
  • sprzedaż prętów zbrojeniowych,
  • montaż zbrojeń na budowie

SKLEP

Sklep z materiałami budowlanymi czynny:

  • pon.-pią. 7:00-18:00 (w sezonie letnim)
  • pon. – pią. 7:00-17:00 (w sezonie zimowym)
  • sob. 7:30-14:30

Realizacje

  • Budynki mieszkalne wielorodzinne

    WIĘCEJ

  • Domy jednorodzinne

    WIĘCEJ

  • Obiekty handlowo-usługowe

    WIĘCEJ

  • Obiekty inżynieryjne

    WIĘCEJ

  • Obiekty przemysłowe, hale produkcyjne

    WIĘCEJ

  • Obiekty użyteczności publicznej

    WIĘCEJ

Zaufali nam

Firma AJ Profibud działa na rynku od 2005 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele bardzo przychylnie odebranych inwestycji.
Zapraszamy do zapoznania się z referencjami wystawionymi przez zadowolonych Inwestorów.

  • logo

    BISPOL

    Przebudowa budynku dawnego kina Sokół na hotel z restauracją

  • logo

    Polskie Radio Rzeszów S.A.

    Remont elewacji budynku radia wraz z przybudówką

  • logo

    PRKII Wrocław S.A.

    Stacjonarne urządzenie rentgenowskie wagonów w Hrubieszowie

  • logo

    PRKII Wrocław S.A.

    Stacjonarne urządzenie rentgenowskie wagonów w Medyce

  • logo

    MITSUBISHI MOTORS

    Budowa salonu sprzedaży samochodów nowych oraz serwisu

  • logo

    Urząd Miasta Rzeszowa

    Modernizacja budynku Żłobka

  • logo

    Mostostal Rzeszów S.A.

    Bau einer Produktionshalle mit Büroeinrichtungen ZAPEL

  • logo

    MZD Rzeszow

    Roboty drogowe na terenie Rzeszowa

  • logo

    STRABAG

    Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Kraczkowa – Albigowa

  • logo

    SKANSKA

    Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Przemyśl – Domoradz

  • logo

    Urząd Miasta Rzeszowa

    Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej

  • logo

    Urząd Miasta Rzeszowa

    Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni

  • logo

    Mostostal Rzeszów S.A.

    Most na rzece San w miejscowości Jarosław

  • logo

    ARKADA Mielec

    Stan surowy otwarty budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

  • logo

    Firma Produkcyjna PIAST

    Zespół produkcyjno – socjalno – biurowy

  • logo

    Firma Produkcyjna PIAST

    Przebudowa i remont pomieszczeń siedziby firmy

  • logo

    Mostostal Rzeszów S.A.

    Budowa hali produkcyjnej budynku użyteczności publicznej ZAPEL

  • logo

    Polskie Radio Rzeszów S.A.

    Modernizacja wnętrza budynku redakcyjnego rozgłośni

    Projekty UE


    Firma AJProfibud uczestniczyła w Misji gospodarczej na Białoruś, organizowanej w dniach 22-24.11.2017 r. przez Województwo Podkarpackie.

    Udział w misji został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

    https://umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci/5699-relacja-z-wydarzenia-misja-gospodarcza-do-republiki-bialorus


    AJ Pprofibud Sp. z o.o. Sp. K. oraz jej pracownicy korzystają z szans i sposobności, jakie daje wykorzystanie przyznanych Polsce funduszy unijnych w celu szybszego rozwoju i unowocześniania firmy, wdrażania działań innowacyjnych oraz rozwoju kompetencji pracowników. W ostatnich latach, jak również obecnie, nasza spółka i jej pracownicy byli i są Beneficjentami w następujących projektach:

    Archiwum – pliki do pobrania

    Zapytanie ofertowe

    Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2018 [DOCX]

    Zał. nr 1 - wzór formularza oferty [DOCX]
    Zał. nr 2 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych [DOCX]
    Zał. nr 3 - umowa [DOCX]

    Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2017 [PDF]

    Zał. nr 1 - formularz ofertowy  [DOCX]
    Zał. nr 2 - oświadczenie Dostawcy  [DOCX]
    Zał. nr 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów  [DOCX]
    Zał. nr 4 - wzór umowy maszyny  [DOCX]
    Zał. nr 5 - Specyfikacja Techniczna Maszyny  [DOCX]
    Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami  [DOCX]

    Informacja o przedłużeniu okresu rozstrzygnięcia postępowania 29.12.2017   [PDF]

    Informacja o wyborze 10.1.2018 [PDF]


    Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 [PDF]

    Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 2.11.2017 [PDF]
    Specyfikacja techniczna 2 szt. suwnic  [DOCX]
    Zał. nr 1 - formularz ofertowy  [DOCX]
    Zał. nr 2 - oświadczenie Wykonawcy  [DOCX]
    Zał. nr 3 - wykaz realizacji  [DOCX]
    Zał. nr 4 - wykaz osób  [DOCX]
    Zał. nr 5 - wzór umowy  [DOCX]
    Zał. nr 6 - oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania  [DOCX]
    Zał. nr 7 - wykaz dokumentacji technicznej  [DOCX]

    Projekt Budowlany  [ZIP]

    Opublikowane dnia 14.11.2017 r.

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 14.11.2017

     

    Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 [PDF]

    Firma AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K. ogłosiła zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności, celem wprowadzenia własnych produktów na wybrane rynki zagraniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.
    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K. 36-016, Chmielnik 277b do dnia 18.08.2017 roku do godziny 9:00.

    Zał. nr 1 Formularz ofertowy [PDF]
    Zał. nr 2 Oświadczenie [DOCX]
    Zał. nr 3 potwierdzenie wykonania  [PDF]

    Opublikowane dnia 09.08.2017 r.

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 18.08.2017

    Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2017 [PDF]
    Zał. nr 1 - formularz ofertowy
    Zał. nr 2 - oświadczenie Dostawcy
    Zał. nr 3 - wykaz realizacji
    Zał. nr 4 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
    Zał. nr 5 - Wzor umowy maszyny
    Zał. nr 6 - Specyfikacja Techniczna Maszyny
    Przedłużenie terminu składania ofert - informacja z dnia 30.05.2017 godzina 7:00

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 07.06.2017

    AJ Profibud Sp. z o.o. Sp.k. na mocy umowy z Państwowym Funduszem Rozwoju SA otrzymała subwencję finansową
    w ramach tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm.


    AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K.
    36-016, Chmielnik 277b

    TEL/FAX: +48 17 230 40 34
    Email: biuro@ajprofibud.pl

    NIP 813-36-43-267
    REGON: 180653484

      KONTAKT