Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2018 [DOCX]

Zał. nr 1 – wzór formularza oferty [DOCX]
Zał. nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych [DOCX]
Zał. nr 3 – umowa [DOCX]

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2017 [PDF]

Zał. nr 1 – formularz ofertowy  [DOCX]
Zał. nr 2 – oświadczenie Dostawcy  [DOCX]
Zał. nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów  [DOCX]
Zał. nr 4 – wzór umowy maszyny  [DOCX]
Zał. nr 5 – Specyfikacja Techniczna Maszyny  [DOCX]
Zał. nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami  [DOCX]

Informacja o przedłużeniu okresu rozstrzygnięcia postępowania 29.12.2017   [PDF]

Informacja o wyborze 10.1.2018 [PDF]


Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 [PDF]

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 2.11.2017 [PDF]
Specyfikacja techniczna 2 szt. suwnic  [DOCX]
Zał. nr 1 – formularz ofertowy  [DOCX]
Zał. nr 2 – oświadczenie Wykonawcy  [DOCX]
Zał. nr 3 – wykaz realizacji  [DOCX]
Zał. nr 4 – wykaz osób  [DOCX]
Zał. nr 5 – wzór umowy  [DOCX]
Zał. nr 6 – oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania  [DOCX]
Zał. nr 7 – wykaz dokumentacji technicznej  [DOCX]

Projekt Budowlany  [ZIP]

Opublikowane dnia 14.11.2017 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 14.11.2017

 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 [PDF]

Firma AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K. ogłosiła zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności, celem wprowadzenia własnych produktów na wybrane rynki zagraniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K. 36-016, Chmielnik 277b do dnia 18.08.2017 roku do godziny 9:00.

Zał. nr 1 Formularz ofertowy [PDF]
Zał. nr 2 Oświadczenie [DOCX]
Zał. nr 3 potwierdzenie wykonania  [PDF]

Opublikowane dnia 09.08.2017 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 18.08.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2017 [PDF]
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – oświadczenie Dostawcy
Zał. nr 3 – wykaz realizacji
Zał. nr 4 – Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów
Zał. nr 5 – Wzor umowy maszyny
Zał. nr 6 – Specyfikacja Techniczna Maszyny
Przedłużenie terminu składania ofert – informacja z dnia 30.05.2017 godzina 7:00

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 07.06.2017